Enfront dels avenços tecnològics, sobretot en les comunicacions, reconquerir el sentit profund de l’amistat pot ser un dels temes filosòfics de més actualitat.

 

Així ho ha plantejat la Sara Martínez en l’última xerrada feta a Nova Acròpolis Barcelona. Epicur ha estat el filòsof escollit per orientar l’afer de l’amistat fins a les seves concepcions més elevades.

 

Els paral•lelismes entre l’època d’Epicur i l’actualitat han deixat en evidència la pèrdua de valors que vivim i la superficialitat de les relacions humanes.

 

L’estudi de la filosofia comparada i el rescat de valors amb la cultura i el voluntariat són els objectius de Nova Acròpolis que, amb xerrades com aquesta, porta al públic idees atemporals.

 
Epicuro la amistad filosofica noticia 

Xerrada sobre Epicur i l’amistat filosòfica.

 
 

Enllaç: Activitats de Nova Acròpolis al món.