Maider Véliz, estudiant de la nostra escola i artista, ens va parlar l’últim divendres de maig sobre com els artistes grecs entenien i plasmaven l’art en totes les seves expressions.

 

L’art grec es caracteritza per la recerca de la bellesa ideal a través del model platònic o mitjançant la imitació de la naturalesa en el sentit de la mimesi aristotèlica. Els seus mestres utilitzaven les idees universals per tal de connectar les ànimes, ja que consideraven que la bellesa està en la unitat i en l’etern, i per això havien de perdurar al llarg dels segles.

 

La seva cultura va establir les pautes i els fonaments de l’art occidental, i d’ella van sorgir els conceptes de l’art, la filosofia i el saber general posteriors.

 

A la conferència es van explicar les característiques de l’art grec a través de les diferents etapes que va viure: arcaica, clàssica i hel·lenística.

 
 Arte griego acropolis Sabadell
 

Maider, durant la conferència