Projecte d’art EOS

El projecte d’arts Eos esta format per estudiants i voluntaris de Nova Acròpolis Sabadell i té per objectiu compartir amb aquelles persones que estan en hospitals o residències geriàtriques, les grans idees i sentiments que transmeten les diverses manifestacions de les arts, des de teatre a poesia, contes o audicions musicals. Coordinadora del projecte: Olga...

Atenea: Tallers de ciències i arts

Els tallers són una eina per al descobriment de talents inexplorats. S’integren dins de les activitats culturals per promoure els valors humans i d’acord a la concepció de l’humanisme clàssic que relaciona ciències, arts i filosofies de manera comparada i complementària. Coordinadors del projecte: Artur López: Coordina el Grup d’Astronomia URANIA Begoña Cases: Coordina el...

Cultura activa per al rescat de valors universals

Dins d’aquest projecte es realitzen conferències, audiovisuals, contacontes, visites culturals, exposicions, cafès filosòfics, teatre, música, dansa, debats, etc. Actualment, participen en el projecte entre cinquanta i seixanta voluntaris i voluntàries de diversos països, i assisteixen a les activitats una mitjana de 250 persones al mes.  

Grup de Poesia SAFO – Dones Poetes

A través d’aquest projecte volem transmetre diferents facetes de l’ànima femenina: la dona educadora, la dona lluitadora pels drets civils, la dona voluntària, la dona idealista i humanista, la investigadora i científica, la dona mística, la dona artista … Volem fer sentir la veu femenina, la seva capacitat creadora, els seus sentiments més profunds i...

Grup de Teatre d’Ombres Xineses Amaterasu

El Grup de Teatre d’Ombres Xineses Amaterasu va néixer l’any 2006 amb dos objectius principals: · Recuperar el laboriós i mil·lenari art de les ombres xineses, que és important mantenir dins de la riquesa cultural de les nostres societats. · Rescatar antics ensenyaments a través dels contes que es representen, ja que ajuden a les...

Tradicions catalanes

Els joves tenen un paper clau en la transmissió de totes aquelles tradicions i valors si no volem que caiguin en l’oblit. A més, Catalunya ha estat sempre un lloc que, per ubicació geogràfica, ha tingut des de temps molt antics influències de pobles molt variats, que han deixat la seva empremta configurant una rica...