Projecte d’art EOS
El projecte d’arts Eos esta format per estudiants i voluntaris de Nova Acròpolis Sabadell i té per objectiu compartir amb aquelles persones que estan en hospitals o residències geriàtriques, les grans idees i sentiments que transmeten les diverses manifestacions de les arts, des de teatre a poesia, contes o audicions musicals.
Coordinadora del projecte: Olga Sala, professora de Nova Acròpolis Sabadell.