Un recorregut pel coneixement mil·lenari d’Egipte s’ha realitzat en tres classes sobre els diferents aspectes d’aquesta civilització.

“El poder de los símbols”, “La piràmide: imatge del cosmos” i “La dona a l’antic Egipte” van ser els tres temes a tractar en aquest taller, que han conjumniat el coneixement i el misteri que ens ha arribat de l’història d’Egipte.
A Nova Acròpolis oferim un programa d’estudi comparat de les diferents corrents, civilitzacions i filosofies d’Orient i Occident
Infòrmat sobre el nostre taller de filosofia i voluntariat i les dates per Setembre:
Classe “La piràmide: imatge del cosmos”