Els voluntaris d’NA Sabadell i Barcelona segueixen amb la seva constant tasca mediambiental a favor de la millora i la conservació del riu Ripoll al seu pas per Sabadell.

 
 Poryecto rios otono 2014

Voluntaris de Nova Acròpolis Barcelona i Sabadell durant la seva tasca ecològica.

 

El passat dissabte van dedicar tot el matí a netejar i analitzar les constants de l’aigua, per aconseguir que millori la qualitat i l’estat del riu.

 

Aquesta acció de voluntariat s’emmarca dintre del Projecte Rius, iniciativa de l’Associació Hàbitats, on col•laboren diferents grups de voluntaris arreu de Catalunya. Nova Acròpolis forma part del projecte treballant en xarxa des de l’any 2008.

 

Després de la comprovació de l’estat del riu, s’aprofità per fer una neteja ecològica de la ribera fluvial.