La classe gratuïta sobre l’Índia oferta a Nova Acròpolis va examinar dos lleis de la natura fonamentals per a aquesta cultura: el karma i la reencarnació.

 

Amb un plantejament filosòfic i un enfocament pràctic, la classe va estar plena d’exemples i idees profundes que van atansar al públic l’essència d’aquesta filosofia.

 

Els ensenyaments de l’Índia i altres civilitzacions d’Orient i Occident estan incloses en el taller Idees en Acció de Nova Acròpolis. Aquest taller té com objectiu transmetre les idees fonamentals de totes aquestes filosofies, destacant la seva aplicació pràctica en la vida de cadascú.

 
 Barcelona India Karma Reencarnacion
 

Classe gratuïta sobre karma i reencarnació, que va omplir l’aforament de Nova Acròpolis Barcelona.

 
 

Enllaços d’interès: Taller Idees en Acció.