El passat diumenge 22 d’octubre, un grup de voluntaris de l’associació van dur a terme una activitat de neteja ecològica i control del riu Ripoll, a nivell físic (cabdal, velocitat de l’aigua, etc.), químic (puresa de l’aigua) i biològic (flora i fauna properes).

En un ambient distès, un grup de 26 de l’associació, entre els quals 9 eren de la sue de Sabadell i 17 de Barcelona, van netejar de deixalles el tram apadrinat amb el Projecte Rius, en xarxa amb el Projecte Hàbitats.
 Entre les deixalles recollides cal destacar el gran nombre de tovalloletes humides que es troben dins del riu i entre els matolls que no deixen d’augmentar any rere any.
Amb activitats com aquesta i d’altres similars, l’associació Nova Acròpolis promou la millora del nostre entorn social, cultural i ecològic.

Els voluntaris van recollir sacs de deixalles del voltant del riu