Diversos voluntaris van preparar aquesta activitat amb algunes dinàmiques que van servir per donar peu a reflexionar, en aquesta ocasió, sobre la llibertat d’escollir. En una cafeteria i en un ambient d’allò més distès, es van reunir una mica més de 20 persones en una conversa en la qual els assistents van compartir experiències i diferents punts de vista.

En aquesta trobada van tractar diferents temes, entre els quals ressalten què entenem per llibertat, què ens impedeix ser lliures i què depèn de nosaltres. Cadascun dels assistents va tenir l’oportunitat d’expressar i compartir els seus punts de vista.
La trobada va concloure amb una piràmide de valors conjunta on destaca el conèixer-se un mateix i el valor de la pròpia identitat, claus per encertar més en les nostres decisions.