Els passats 14 i 20 de setembre, l’enginyer Francesc Mir ens va introduir a les més recents interpretacions sobre la consciència i la realitat dels físics quàntics, en dues conferències amb gran assistència de públic.

L’exposició va començar revisant el nostre punt de partida: la nostra visió sobre la matèria i la realitat des del segle XVII. Posteriorment va anar introduint gradualment pensaments de reconeguts físics quàntics del segle XX. Aquests pensaments es van relacionar amb les idees aportades per filòsofs precedents.
Finalment, va justificar les raons que fan precís un nou paradigma i quina visió tenen d’aquest coneguts científics ja en aquest segle XXI, visió cada vegada més propera al que ja ens havien explicat moltes vegades.