La conferència que va tenir lloc a Nova Acròpolis Sabadell divendres passat, 23 de novembre, presentada pels ponents Arturo López i Juana M.ª Iglesias, professors de filosofia i rapsodes, van tractar sobre com grans autors han traspassat les barreres del temps i han canviat la història a través de la poesia.

 Juana M.ª i Arturo duran el recital de poesia
Juana M.ª i Arturo duran el recital de poesia

Van sorgir autors com Shakespeare, Giordano Bruno, Santa Teresa de Jesús, Espronceda, Benedetti, Storni, Machado, Bécquer … De cada un es va llegir un fragment o una petita poesia de la seva obra i es van extreure les idees que contenien els versos, la precisió i gentilesa amb que aquests pensadors van ser capaços d’exposar els seus pensaments.

Les paraules poden ser valeroses armes o poden convertir-se en la cura de tot mal per a aquells que les coneixen i les saben utilitzar. Són una eina que està a l’abast de tothom, però pocs aprenen a usar-les en tota la seva esplendor. És per això que, mitjançant aquest recorregut entre alguns dels millors poetes de diferents èpoques, hem observat què hi ha després de les seves paraules i com han transmès aquestes idees perquè perduressin en el temps. Llibertat, amor, bellesa i ciència són algunes de les qüestions que es van tractar al llarg de la conferència, sempre amb un deix reivindicatiu cap a la bondat, la justícia i tots aquests valors que ens fan més humans.