Dissabte passat 22 d’abril, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Mare Terra, set voluntaris de Nova Acròpolis Barcelona van realitzar la inspecció de primavera del tram apadrinat de la riera de Vallvidrera. Aquesta activitat es fa en col·laboració amb l’Associació Hàbitats, en el marc del Projecte Rius.

A causa de la forta sequera dels últims mesos, ens trobem amb un nivell d’aigua menor al d’altres anys per a la mateixa època de l’any. Així i tot, es va realitzar la inspecció de la riera, avaluant:

1)La qualitat hidromorfològica (mesuraments de cabal, estat de l’hàbitat i del bosc de la ribera).

2) La qualitat fisicoquímica (concentracions de diversos paràmetres com els nitrats, l’oxigen dissolt i el pH, i el mesurament de la temperatura de l’aigua).

3) La qualitat biològica (inspecció dels macroinvertebrats com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua).

Els mesuraments realitzats van revelar un nivell baix d’oxigen dissolt en l’aigua i altres condicions que fan difícil la vida en la riera. D’allí que la quantitat dels macroinvertebrats trobats fora baixa i les espècies observades són més aviat pròpies d’aigües de qualitat deficient.

 

A més dels mesuraments abans descrits, es va fer una recollida selectiva de residus i, durant el descans de l’activitat, es va parlar de l’origen de l’efemèride del Dia Mundial de la Mare Terra i el que es busca promoure mitjançant la celebració d’aquest dia.

El Dia Internacional de la Mare Terra busca promoure l’harmonia amb la naturalesa, i que els humans reconeguem la nostra pròpia responsabilitat per a aconseguir-lo. Aquest any 2023, el Dia de la Terra tenia com a lema “Invertir en el nostre planeta”. Amb això, les Nacions Unides intenten implicar, no sols a Governs i empreses, sinó a tots els ciutadans en el treball per la defensa, cura i protecció del medi ambient. L’objectiu serà obtenir un esforç col·lectiu que permeti conservar un planeta verd per a les futures generacions.

Així, amb motiu de la cerca de la inclusió global, s’anima que tothom cuidi del trosset de terra que li queda a prop, ja sigui mitjançant la formació d’un grup de repoblació, netejant una zona verda com un bosc o una platja o, simplement, educant a noves generacions sobre la importància d’adoptar un comportament respectuós amb la naturalesa.