Aquesta xerrada en Nova Acròpolis de Barcelona, a càrrec del professor i voluntari Eliselmo D’Altoé Weber, va tenir com a objectiu reflexionar i comprendre millor el Kybalió.

Nova Acròpolis fa un estudi comparat en totes les seves activitats, orientat també al fet que sigui un ensenyament per a la vida. Segons aquests principis va ser la xerrada sobre el Kybalió, que és un llibre modern, però que tanca coneixements de milers d’anys. Un fet que provoca controvèrsies, però com ens recordaria Eliselmo, els “autors”, els 3 iniciats, parlen d’una saviesa atemporal, que tracta del funcionament de l’univers. Curiosament, els antics sacerdots i alquimistes (que serien els futurs científics) ja manejaven en els seus cercles tancats aquest coneixement. D’aquí ve la paraula hermètic,’ perfectament tancat’.

Tota la doctrina hermètica ha estat transmesa oralment des d’èpoques immemorials, i quan s’ha arribat a obtenir els coneixements de textos escrits, aquests estaven en grec.

El Kybalion resumeix l’univers en set lleis, que han d’ajudar-nos en viure quotidià. Lleis que, aplicades a la vida, donen sentit, i ens ajuden en la tasca de conèixer-nos i entendre significats més profunds de la vida.

El Tot és Ment; l’univers és mental.

Reflexió: triar els nostres pensaments.

Com és a dalt és a baix: com és a baix és a dalt.

Reflexió: trobar les lleis naturals.

Res està immòbil; tot es mou; tot vibra.

Reflexió: augmentar la nostra vibració.

Tot és doble; tot té dos pols, tot, el seu parell d’oposats: els semblants i els antagònics són el mateix; els oposats són idèntics en naturalesa, però diferents en grau; els extrems es toquen; totes les veritats són semiveritats; totes les paradoxes poden reconciliar-se.

Reflexió: veure la unitat en la diversitat.

Tot flueix i reflueix; tot té els seus períodes d’avanç i reculada, tot ascendeix i descendeix; tot es mou com un pèndol; la mesura del seu moviment cap a la dreta és la mateixa que la del seu moviment cap a l’esquerra, el ritme és la compensació.

Reflexió: aconseguir el centre.

Tota causa té el seu efecte: tot efecte té la seva causa: tot succeeix d’acord amb la Llei; la sort no és més que el nom que se li dona a una llei no coneguda; hi ha molts plans de causalitat, però res escapa a la Llei.

Reflexió: investigar l’origen de les nostres idees.

La generació existeix per onsevulla; tot té els seus principis masculí i femení; la generació es manifesta en tots els plans:

Reflexió: necessitem dels dos principis per a crear la nostra pel·lícula.

Si ens fem conscients de les decisions del dia a dia, estarem vivint d’acord amb el millor que podem experimentar com a éssers humans.

Com a tancament, el conferenciant ens ha proposat assumir el paper de directors de la pel·lícula més important de l’univers, la nostra pròpia vida; clar que portant en consideració que cadascun es munta la pròpia, formant la “realitat” que experimentem en societat.

El canvi d’actitud comença en el pla mental. Primer decidim canviar i, en harmonitzar-nos amb la nostra naturalesa, alliberem el món perquè canviï.

“Els llavis de la saviesa romanen tancats, excepte per a l’oïda capaç de comprendre”.

El Kybalió