A Nova Acròpolis pensem que no n’hi ha prou amb l’impuls inicial de donar, sinó que cal ampliar i perfeccionar contínuament el que donem. Això requereix per part del voluntari, amb l’ajuda de l’entitat de voluntariat, un aprofundiment en els valors humans fonamentals per a la realització d’una acció solidària.

Per aquest motiu, al març es va impartir a Nova Acròpolis Barcelona una formació en valors per a les voluntàries dels projectes de l’entitat Una Mà Amiga, Planeta Viu i Mercat Solidari.

En la primera part del taller es van compartir experiències sobre si el voluntariat ens transforma i sobre quins són els valors propis d’un voluntari. La generositat, l’altruisme, l’amor, la responsabilitat, el compromís, l’alegria, la solidaritat, la constància… van ser alguns dels valors més assenyalats.

La segona part de la formació va tractar de la necessitat de recuperar alguns dels valors clàssics que no són vells ni nous, sinó que són atemporals, com la humanitat i la promoció de la justícia. Es va recalcar la importància de reforçar el vincle d’humanitat amb els quals ens envolten, reconeixent-nos com a membres d’una mateixa comunitat i tendint la nostra mà als més necessitats. Es tracta del reconeixement i respecte de la dignitat humana i dels drets de tot ésser humà. A més, de reconèixer i de respectar els drets de tots els éssers vius i de la nostra mare Terra.

Per a finalitzar, es va destacar la importància de conèixer-nos a nosaltres mateixos com a única manera de poder conèixer i comprendre a l’altre, a més de la importància de predicar amb l’exemple.

«Sigues el canvi que vols veure en el món» (Gandhi).