Gilgamesh, Enkidu, Inanna, Shamhat, Uruk, … són noms que apareixen repetidament en el relat més antic del món, fins i tot un mil·lenni abans que la Bíblia o la Ilíada. Es tracta de Gilgamesh, una epopeia èpica escrita en poemes que relata les lluites del seu més famós rei Gilgamesh.

Gràcies a la conferenciant, la directora de l’associació Nova Acròpoli Sabadell, vam poder conèixer i aprofundir una mica en la història general de Mesopotàmia així com en l’epopeia de Gilgamesh, obra escrita en Sumèria els seus primers capítols i ampliada més tard l’any 1.600 a. C.; les versions més completes són ja del S. VII a. c., pertanyents a la biblioteca del rei assiri Asurbanipal, a Nínive. Cal dir que aquesta epopeia es va començar a cantar l’any 2.500 a. C. fins al SI a. C., i era una gran referència literària a més de ser la primera obra literària escrita de la humanitat.

Aquests poemes són unes epopeies que narren amb profunditat vivències personals i col·lectives, i ens parlen d’amor, d’afecte, de lleialtat, de mort o de la cerca de la immortalitat. Una trama on se’ns van revelant els seus aspectes històrics, filosòfics, ètics i simbòlics. Són antics mites sumeris escrits en tauletes de fang cuit i és considerada la narració més antiga i llarga de la història, escrita en acadi segles després. No va ser fins a mitjans del S.XIX que es va poder desxifrar aquestes tauletes.

Així vam conèixer al llegendari heroi i rei de Uruk, Gilgamesh, i a Enkidu, un salvatge civilitzat per una sacerdotessa del temple de la lluna per ordre del rei, qui va passar de ser un enemic acèrrim de Gilgamesh a un gran amic fidel, i com junts van lluitar i van combatre a feroços monstres.

Aquest famós rei, és conegut també per construir la famosa muralla de Uruk, de gairebé 10 km de llarg i 5 metres de gruix, i amb més de 800 torres de reforç que envoltaven tota la ciutat.

Parlar de Sumèria és parlar de la primera civilització existent de la qual tenim constància, gràcies a les restes trobades en el que és en l’actualitat Iraq. Una civilització nascuda a la vora dels rius Eúfrates i Tigris, on es van crear les primeres ciutats per ser un espai fèrtil gràcies a les seves aigües que van saber canalitzar i aprofitar sàviament; va ser la primera xarxa de comunicació creada amb canals i vies.

Per això i per moltes coses més que vam aprendre en el taller, Sumèria se’ns va revelar per moments d’una talla incommensurable, no deixant a ningú indiferent en finalitzar el mateix.