Aprendre a mirar la vida d’una forma diferent, saber com suggerir i transmetre una emoció, un sentiment, un estat d’ànim o una estació de l’any, aquesta és la missió d’un haiku.


Un
haiku és un poema breu japonès que es va inventar en el s. XVII com a derivació del Hokku, que havia estat creat en el s. XII.
Es va iniciar pels membres de la noblesa cortesana i fins als nostres dies continuen fent-se.


A Sabadell realitzem aquest bell taller de poesia zen, sent aquesta la seva segona edició. El Japó ens fascina en totes les seves arts, especialment per aquesta delicada senzillesa que posa al nu l’essencial, sigui en poesia, en pintura o en qualsevol altra disciplina artística.