Maria Àngels Reina, llicenciada en Filosofia i Lletres, va oferir la conferència sobre les proves de la vida.

La vida, des del bressol fins a la sepultura, és plena de proves, és una mestra d’evolució, ensenya que cal adquirir coneixement d’allò del que ens manca.
Les proves a la vida tenen una finalitat pedagògica, mostren el camí i condueixen a la millora de la part humana de l’individu.
Per il·lustrar aquest tema, la conferenciant va narrar diversos contes, anècdotes i relats al·legòrics. Va recitar dos preciosos poemes que incitaven l’oient a centrar-se en modificar allò que l’ésser humà necessita per millorar en la seva vida.
I és que la filosofia ensenya que viure vol dir arriscar-se i prendre la vida de tal manera que els problemes es converteixin en reptes a superar. Però també, cal parar atenció sempre al que es diu, el que es pensa i el que es fa, aquesta és la clau. I com no, respectar el que els altres són i que cada persona brilli amb llum pròpia.
En acabar, el públic va tenir l’ocasió d’aportar vivències i presentar algunes interessants qüestions que van ser compartides entre els assistents a l’esdeveniment.