Nova Acròpolis, que des de fa 10 anys col·labora amb Projecte Rius, un projecte per monitoritzar l’estat dels nostres rius, apadrinant un tram del riu Ripoll al seu pas per Sabadell, ara estendrà la seva col·laboració apadrinant també la riera de Vallvidrera, al seu pas per Sant Cugat del Vallès.

Aquesta ampliació del projecte s’emmarca dins de la col·laboració amb l’Associació Hàbitats, atès que aquesta entitat és qui facilita el material i les instruccions per valorar la qualitat del sistema hídric. D’altra banda, l’activitat del Projecte Rius no només contempla la revisió de l’aigua, el voluntariat que es fa des de Nova Acròpolis complementa aquesta activitat amb la neteja de l’entorn del riu per deixar la zona sense residus, fruit de la manca de conscienciació ecològica i respecte pel medi ambient que encara existeix.

La col·laboració a través del voluntariat és una activitat de sensibilització per donar a conèixer la importància de deixar els espais naturals nets per a la supervivència d’espècies autòctones, tant animals com vegetals, i a més es pot convertir en una zona per passejar i gaudir de zones verds properes a la població.

La primera activitat de voluntariat ecològic en aquest nou riu tindrà lloc el diumenge, 28 d’abril de 2019. Les persones interessades han de comunicar-ho a info@nova-acropolis.org.