El distintiu, concedit per resolució de la consellera de Cultura, s’adjudica als espais culturals amb l’objectiu de donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals.

El cens Espais de Cultura Responsables ha estat aprovat per mitjà del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre. La inscripció en aquest cens té caràcter voluntari i no és un requisit imprescindible per al normal funcionament dels espais i equipaments culturals, però és un element important més que mostra la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat.

Els espais i equipaments que compleixin amb les condicions exigides en el Decret Llei i que hagin fet la tramitació de la sol·licitud corresponent tindran dret a ser declarats “Espai de Cultura Responsable”.

Els espais culturals han d’oferir seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, i complir totes les condicions que les autoritats competents els exigeixin en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Han d’aprovar un protocol sanitari propi per a l’espai.

A més, els espais culturals participants en el cens es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l’aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l’àmbit cultural.

En Nova Acròpolis ens comprometem amb els esforços col·lectius per frenar la pandèmia i donem suport a l’exercici de la ciutadania de seguir oferint activitats culturals i filosòfiques a tots.

Més informació sobre el cens d’Espais de Cultura Responsables aquí: https://cultura.gencat.cat/ca/serveis/cens-espais-cultura-responsables/