En el Dia Mundial del Medi Ambient, Nova Acròpolis agraeix a totes les persones que han participat en els nostres projectes de voluntariat ambiental, Cuidem Collserola i Projecte Rius.

Fa unes setmanes, l’Associació Hàbitats ha publicat el seu informe anual 2019 sobre l’estat dels rius a Catalunya. Nova Acròpolis participa en el Projecte Rius des de 2008, aportant dades de mesures físico-químiques i biològiques dels dos trams fluvials que apadrinem, dins de les conques hidrogràfiques del Besòs i del Llobregat.

Aquest informe conclou que ha augmentat la participació en aquest projecte a nivell d’un 45%, arribant a xifres rècord, i gràcies a aquesta fita s’han pogut inspeccionar 108 km lineals de rius a Catalunya.

Informe anual 2019 de l’Associacó Hàbitats

En l’aspecte hidromorfològic, el 73% dels trams presenta pertorbacions de diferent gravetat. Els rius i el seu ecosistema de ribera estan malmesos per la urbanització i altres activitats humanes, causant una alteració dels paràmetres físico-químics, que comporta un empobriment de la biodiversitat. Els hàbitats alterats o empobrits es caracteritzen per una minva en la disponibilitat de recursos (d’espai, llum, oxigen) i/o l’excés de residus i substàncies que resulten tòxiques, que limiten l’heterogeneïtat i la biodiversitat.

És especialment preocupant la presència de deixalles en aquestes àrees. S’estima que anualment arriben als oceans vuit milions de tones de plàstic, en part (aproximadament el 30%) són arrossegats pels rius.

A això se li afegeix la manifestació del canvi climàtic. El 2019 s’ha caracteritzat per ser un dels anys més càlids i secs dels últims setanta, i, alhora, hem patit fenòmens turmentosos extrems, com el temporal Dana, que va provocar grans avingudes d’aigua durant el mes d’octubre.

També es perceben ja canvis fenològics significatius, la floració i la maduració del fruit o la caiguda de les fulles d’algunes espècies vegetals s’estan endarrerint fins a un mes, respecte als anys 70 del segle passat. Aquests canvis són un exemple més del canvi climàtic que alguns governants no volen veure.

Els impactes citats suposen una gran repte a nivell de gestió ambiental. Molts dels aspectes que condicionen la qualitat ecològica dels rius són difícilment reversibles, però creiem que hi ha marge de millora, i, per això, Nova Acròpolis seguirà aportant la seva tasca d’acció i divulgació per aconseguir millorar els nostres ecosistemes propers.