Els tallers d’arts plàstiques Kora que s’han realitzat a Nova Acròpolis Barcelona entre els mesos de febrer i juliol de 2023, des del Taller Fidias, han tingut com a objectiu l’acostament a la pràctica del dibuix, la pintura i el modelatge, emprant aquestes disciplines artístiques, entre altres possibilitats, com a eines de recerca, estudi i comprensió de la naturalesa, a través de la seva expressió formal.

En les quatre sessions impartides, es va reflexionar sobre la manera com observem els objectes, per a acostar-nos a una forma d’interpretació i plasmació en el paper o en el fang.

• Primera sessió (18/02/2023), dibuix al llapis.
Després dels exercicis de soltesa de mà, es van abordar conceptes de proporció, síntesi geomètrica, perspectiva, i de com representar un objecte tridimensional en el paper, partint del general per a arribar al detall. El motiu final va ser el dibuix d’un tors escultòric.

 

• Segona s essió (01/04/2023), Carbonet.
Partint dels conceptes anteriors, es va analitzar la manera com la llum incideix en els cossos i com les ombres ens permeten reconèixer la tridimensionalitat. El procés sempre part d’una abstracció en contorns o blocs que permeten anar del general o senzill al particular o complex, realitzant una valoració tonal i establint un mapatge de zones fosques, lluminoses i zones intermèdies. El treball final va ser el dibuix de la figura humana amb model real.

               

• La tercera sessió (20/05/2023). Aquarel·la.
L’objectiu era passar de la valoració de tons al color. Primer va haver-hi un acostament a la tècnica de l’aquarel·la amb exercicis que permetessin reconèixer la seva consistència i forma d’expressió, amb els tres colors primaris i les seves combinacions, el grau de densitat per a representar l’atmosfera i els objectes pròxims i llunyans. Es va treballar sobre un paisatge, amb una fotografia de referència.

           

• La quarta sessió (01/07/2023). Modelatge en fang.
En aquest taller es va passar a la tercera dimensió com a forma d’expressió, l’acostament a una tècnica escultòrica, en la qual el dibuix també és fonamental. Es van realitzar tècniques per a reconèixer el material, les maneres de compondre figures recorrent a formes geomètriques bàsiques. Una vegada més és important el procés de síntesi des del general al particular. El treball individual va ser lliure, des de reproduir relleus fins a figures de cos exempt, a elecció de cada participant.

Les arts plàstiques, com a formes d’expressió i d’interpretació de la naturalesa, són una eina de coneixement, tant de la naturalesa externa, a través de formes i colors, com de la naturalesa interna, del mateix individu que du a terme el procés d’abstracció i plasmació en la seva obra.

Per descomptat, per a això és necessari un domini bàsic de la tècnica, que no s’adquireix ni en una ni en quatre sessions. Per això l’objectiu és que hi hagi una continuïtat, perquè els qui tenen facilitat o inquietud per aquests mitjans d’expressió, puguin adquirir una certa soltesa, que els permeti usar millor les eines i aprofundir a través d’aquesta via en la naturalesa de les coses.