A Nova Acròpolis Sabadell, al febrer, va fer un recorregut per la història de les idees que han canviat el món.

El conferenciant va explicar com les idees de justícia, bondat, bellesa i veritat han canviat el món a través de la història i han estat presents en la ciència, la política, l’art i la mística.

Els assistents van tenir l’oportunitat de comprendre millor com aquestes idees es van transmetre des dels antics egipcis, a la Grècia clàssica, fins a arribar als nostres temps, i com els filòsofs i pensadors ens han ensenyat i han abordat aquestes idees des de diferents perspectives.

D’altra banda, els exemples exposats van ajudar a entendre millor la influència d’aquestes idees en fets com la Revolució francesa, les teories científiques d’Albert Einstein o la influència a l’hora d’aprovar lleis i la seva relació amb la llibertat humana, tot i que també alguns personatges també van aprofitar aquestes idees i les van manipular amb finalitats polítiques i poc ètiques.

Al tancament de l’activitat, el ponent va concloure que el pensament crític és fonamental per interpretar les idees i fer-ne un ús ètic, així com buscar solucions als problemes actuals.