Plató i l’amor van despertar l’atenció d’un gran nombre d’assistents al taller de Nova Acròpolis Barcelona. La lectura i l’estudi del Banquet (Simpòsium), diàleg que se centra en l’amor, ha estat la raó d’aquesta edició, que es realitza mensualment.

Sòcrates es reuneix amb altres filòsofs i, a través de les seves presentacions, Plató explora qüestions com la naturalesa de l’amor, la bellesa i l’atracció, la relació entre l’amor i la saviesa i la importància de l’amor en la vida humana.

El banquet és considerada una de les obres més importants de Plató i ha estat estudiat i debatut per filòsofs i acadèmics.

Donada la necessitat d’obrir dues sessions del taller, es comprova que totes les persones estan interessades a saber més i, principalment, busquen als clàssics per a aconseguir-ho.

—Agató: Eros no comet injustícia, ni la sofreix. De fet, no sofreix violència, si és que sofreix alguna cosa, ja que la violència no entra en contacte amb l’amor, ni tampoc la fa quan actua, perquè tothom serveix voluntàriament a Eros en tot, i allò en què estiguin d’acord voluntàriament dues persones diuen les lleis, reines de la ciutat que és just. Però a més, participa de la temprança més gran, perquè s’està d’acord que la temprança és el domini dels plaers i desitjos, i cap plaer és més fort que Eros. I si els plaers són menys forts, Eros els domina. A més, quant a valentia, «ni Ares pot resistir» a Eros. En efecte, no és Ares qui domina a Eros, sinó Eros a Ares –l’amor per Afrodita segons conten– (Simpòsium, Plató).

Els tallers mensuals aborden diàlegs complets, mites o temes específics, però sempre són una oportunitat per a acostar-nos a la font. A través d’ells, permetem que Sòcrates ens pregunti i desperti en nosaltres aquests centellejos de coneixement que dormen en el nostre interior.